Hridaya

Hridaya

Lichtcentrum voor harmonie, bewustzijn en licht.

Bij Hridaya kan je terecht voor sessies op de Zetel van Ascensioneel Licht en sessies met de Lichtinstrumenten. Een maal per maand is er een groepsbijeenkomst waarin je tot jeZelf kan komen. Er is ook maandelijks een meditatie met een boodschap van een lichtmeester.

In deze blog vind je regelmatig boodschappen van lichtmeesters. Deze boodschappen komen via Anandamath, Frankrijk. Misschien moet je in het begin wennen aan het taalgebruik. De teksten zijn bedoeld om te lezen vanuit het hart.

Meer info vind je op de website: www.hridaya.be.

De aarde

Boodschappen van MeestersPosted by Nadja Sat, December 10, 2011 21:23:06

"Bedankt voor jouw intentie om de aarde te eren. De mooiste dienst die je de aarde kan bewijzen is om het licht te incarneren. De mooiste dienst die je kan bewijzen is alleen nog maar naar het licht te kijken. Het is waar, in de derde dimensie, lijkt de aarde doorheen allerlei verschijnselen van disharmonie te gaan. We kunnen niet meer kijken naar de disharmonie. We kunnen hier geen spijt van hebben, we kunnen enkel voelen en realiseren dat elke mens de hele mensheid is en dat elke mens de keuze kan maken om het licht te incarneren.

Biedt het licht aan de aarde aan bij elke stap die je zet. Heb de intentie dat de meeste volledige heling plaats vindt. En weet je wat de hoogste genezing is ? Dat is niet iemand die een kleine of grote wonde geneest, dat is diegene die de aarde haar volmaaktheid terug geeft. De aarde is een planeet van licht. Ze werd vaak de sombere planeet genoemd. Dit is de keuze, de vrije keuze van de mensen geweest, dit heeft de mensheid geholpen om de vrije wil uit te proberen. De aarde zelf blijft een planeet van liefde, een wezen van liefde. De aarde heeft er nu voor gekozen dat het « genoeg is met de illusies ». De aarde keert terug naar huis, naar haar aard van liefde, planeet van liefde.

En de aarde is fantastisch, de mooiste planeet, de planeet die omstandigheden van schepping toelaat, de aarde die zichzelf opoffert opdat elke mens de schepper van volmaaktheid zou zijn. Dat is de intentie van de aarde. Begeleid deze intentie, kijk enkel naar het licht. Wanneer je loopt, biedt dat bij elke stap die je zet volheid van licht aan. Wanneer je rust, laat de aarde dan baden in de oceaan van liefde die je bent. Kijk enkel naar het licht. En begrijp het goed, het worden bestaat niet. We spreken niet over een moeilijk herstel om de blessures goed te genezen. Zelfs als een klein aantal individuen, misschien één percent, misschien één per duizend, misschien zelfs één per miljoen, als deze individuen voldoende intensiteit van liefde zouden hebben, als een klein percentage helemaal zou kiezen om het licht te incarneren, om al hun aandacht aan het licht te geven, om enkel het licht te dienen, om enkel het licht te zien, zelfs op momenten dat alles somber lijkt te zijn, dan zouden alle illusies wegvallen, nu, niet binnen zes maanden maar nu. Leer opnieuw de intensiteit van de liefde kennen. Dat is de uitnodiging."

De vriend, lichtviering oktober 2011

Relaties

Boodschappen van MeestersPosted by Nadja Thu, November 17, 2011 20:56:14

Je wordt waar je aandacht aan geeft.

Als je aandacht geeft aan beperkingen, zelfs al is het om uit de beperking te stappen, dan laat je de beperkingen groeien.

Als je jouw aandacht onvoorwaardelijk aan het licht geeft, dan laat je de concrete werkelijkheid van licht, groeien totdat er enkel nog licht is in al jouw waarnemingen en al jouw relaties.

Dit is de kunst van relaties: enkel nog in relatie treden met licht doorheen alle relaties die je hebt.

De vriend, lichtviering oktober 2011

Kracht

Boodschappen van MeestersPosted by Nadja Mon, November 14, 2011 18:55:43

foto: Michèle Grandcollot

"Je hele gewicht leggen op het versterken van de vanzelfsprekendheid van kracht.

Al je aandacht aanbieden om de vanzelfsprekendheid dat er enkel kracht is te laten groeien.

Begrijp het verschil. Het gaat er niet om je kracht te versterken, het gaat om het terugvinden van de vanzelfsprekendheid dat er enkel kracht bestaat.

Herinner je, jullie zijn multidimensionaal. Jullie leven zelfs jullie relaties in meerdere dimensies.Herinner jullie, jullie zijn wezens van perfectie, wezens van kracht, wezens van liefde."

De vriend, oktober 2011

Persoonlijke liefde

Boodschappen van MeestersPosted by Nadja Mon, November 14, 2011 10:49:05

"De liefde is de liefde. Het verschil ligt in de intensiteit. Je gelooft misschien dat persoonlijke liefde heviger is, in feite is universele liefde intenser. Universele liefde is het vuur van de liefde, de vervulling van liefde, de oceaan van liefde.

Persoonlijke liefde is een golf.

Persoonlijke liefde wordt vervuld wanneer hij als de afspiegeling van de universele liefde wordt geleefd.

Persoonlijke liefde wordt vervuld wanneer doorheen de persoonlijke liefde, het niet de persoon is die geliefd wordt, maar de liefde zelf.

Persoonlijke liefde wordt vervuld wanneer doorheen de geliefde, het Zijn zichzelf aanbidt.

Persoonlijke liefde wordt vervuld wanneer de geliefde gezien wordt in zijn/haar goddelijke pracht.

Persoonlijke liefde wordt vervuld wanneer diegene die liefheeft weet dat het niet een persoon is die houdt van een andere persoon maar de liefde die houdt van de liefde.

Op deze manier geeft elke relatie een specifieke noot aan de symfonie van de liefde.

Elke noot is vol van vervulling van de oceaan van de liefde."

Saint Germain

Het Al

Boodschappen van MeestersPosted by Nadja Mon, November 14, 2011 10:36:45

"Ieder mens is het Alles; of hij zich dit realiseert of niet, ieder mens is het Alles. En iedereen neemt het Al waar volgens zijn eigen niveau van perceptie. Op een zeker niveau, zou je kunnen zeggen dat de waarneming de projectie is van diegene die waarneemt. Op een ander niveau wordt het Al gerealiseerd doorheen een lichaam dat probeert het oorspronkelijke plan van manifestatie te bereiken.

Wat maakt de mening van anderen uit? Het Al blijft het Al. Belichaam het Al als liefde. Stel jezelf gerust in deze liefde. Breng deze liefde naar je cellen en help je cellen om de herinnering aan perfectie terug te vinden.

De anderen bestaan niet. Er is enkel stilte die zichzelf bekijkt in al haar glorie en schittering, of die het spel van manifestatie en vooruitgang in evolutie speelt. Wat maken deze verschillende standpunten uit? Het Al blijft het Al."

De vriend

Perfectie

Boodschappen van MeestersPosted by Nadja Mon, November 14, 2011 10:31:11

"Herinner je, je bent een wezen van perfectie. Misschien zijn er schaduwen die deze vanzelfsprekendheid, dat je een wezen van perfectie bent, verbergen maar het is onze intentie om jou, en de hele mensheid er hier en nu aan te herinneren dat jullie wezens van perfectie zijn.

Dus waarom zouden we niet vandaag, aan het begin van deze dag hiermee beginnen? Laat dit je intentie zijn voor vandaag; niet vanuit het ego, niet vanuit het mentale maar een intentie vanuit het hart. Laat het hart zijn echte natuur herinneren. Wezens van perfectie. Dit is de pilaar van deze dag. En hieraan kan je al jouw herinneringen aan lijden, illusie en pijn aanbieden.

Dit blijft de basis; wezens van perfectie."

De vriend

Het hart en magie

Boodschappen van MeestersPosted by Nadja Thu, November 03, 2011 20:41:45

Het vertrekpunt is dus om je plaats in het hart terug te vinden, door eerst te begrijpen dat het hart niet een diep niveau van het emotionele lichaam is.

Het hart is de bron, de bron van het emotionele lichaam, de bron van het mentale, de bron van het ego. De rigiditeit van het emotionele lichaam, de rigiditeit van het mentale en van het ego komen doordat ze gescheiden zijn van hun bron.

Identificeer je met perfectie totdat alles in je leven deze perfectie weerspiegelt.

Want je begrijpt het goed, je weet het, niet? Dat je zelf degene bent die jouw wereld, jouw wereld creëert. Jij bent de magische meester. En soms verbaast de magische meester zich over wat er uit zijn magie komt.

De perfectie van het hart. Sommigen zouden nu kunnen zeggen : « ja soms lijkt het onvolmaakt te zijn, ja maar, de dagelijkse problemen, de moeilijkheden, het zijn die die me afscheiden van het hart. »

Luister hier niet naar. Dit maakt deel uit van de grote illusies. Accepteer nooit iets anders dan het simpele feit dat jij de schepper van je eigen realiteit bent en dat jij het oneindige hart bent en dat jij perfectie bent.

De vriend

Overvloed

Boodschappen van MeestersPosted by Nadja Thu, November 03, 2011 20:23:31

Foto van boom met takken die buigen van overvloed

De aarde opent zich voor andere werkelijkheid, een ander vibratie niveau. Geef aandacht aan die invloed. Geef aandacht aan die overvloed. Maak je geen zorgen over alle economische rapporten, begrijp dat jouw denken scheppend is. Jouw gedachte creëert de werkelijkheid.
Geef met intensiteit aandacht aan volheid en overvloed. Denk aan overvloed en overvloed materialiseert zich in het dagelijks leven.
Maak je geen zorgen over de economische rapporten. Begrijp dat iedereen de schepper is van zijn eigen realiteit. Nu dan, welke wereld wil jij creëren?

Het denken is scheppend. Houd je uitsluitend bezig met gedachten aan volheid, sereen geluk, overvloed. Wend je uitsluitend tot die harmonie. Voorspellingen over de toekomst zijn illusies, want iedereen creëert nu zijn eigen schepping. Alleen het nu bestaat. Verlevendig overvloed, financiële overvloed, overvloed van vreugde, spirituele overvloed.
Verlevendig de volheid met al je aandacht. Richt je voortdurend op harmonie.

De harmonie van de aarde begint met ieders eigen innerlijke harmonie. Laat geen disharmonieuze gedachten gedijen in je geest. Geef uitsluitend aandacht aan harmonie.

In deze tijd van overgang van de mensheid is, is dat de mooiste dienstbaarheid.
Begrijp dat het denken scheppend is. Begrijp dat iedereen zijn eigen werkelijkheid schept. Denken is creëren. Laat het zaad van disharmonie niet gezaaid worden door bepaalde voorspellingen of door bepaalde analyses van de economische situatie.
Zegen het leven. Leef in de eeuwige dankbaarheid.

Want dankbaarheid genereert welvaart.

Dankbaarheid genereert geluk.
Hervind het onvoorwaardelijk geluk.

Dit is de basis.

Tekst van de vriend van oktober 2011

Next »