Hridaya

Hridaya

Lichtcentrum voor harmonie, bewustzijn en licht.

Bij Hridaya kan je terecht voor sessies op de Zetel van Ascensioneel Licht en sessies met de Lichtinstrumenten. Een maal per maand is er een groepsbijeenkomst waarin je tot jeZelf kan komen. Er is ook maandelijks een meditatie met een boodschap van een lichtmeester.

In deze blog vind je regelmatig boodschappen van lichtmeesters. Deze boodschappen komen via Anandamath, Frankrijk. Misschien moet je in het begin wennen aan het taalgebruik. De teksten zijn bedoeld om te lezen vanuit het hart.

Meer info vind je op de website: www.hridaya.be.

Moraal

LentePosted by Nadja Tue, June 12, 2012 18:24:26

"Wat ook de aard van het verbod is; het simpele feit dat er een verbod zou kunnen zijn, heeft geen enkele zin. Wat ook de aard van moraal is, het simpele feit dat er een moraal zou kunnen zijn, heeft geen enkele zin. Want het hart kent de volheid van het leven te zijn. Het hart heeft geen behoefte aan verboden of aan moraal. Dus in naam van de liefde die er tussen ons is, moet het gemakkelijk zijn, niet? om alle verkeerde verboden, verkeerde moralen, foute overtuigingen te laten vallen. Elke overtuiging is verkeerd want het simpele feit dat er een overtuiging of een concept zou kunnen bestaan dat de vrije stroom van het leven vast zet, is onjuist.

Laat me jou begeleiden. Vind de tederheid terug. Als je een meditatie zou willen, laat dit dan een moment van tederheid zijn waarin je je laat voeden. "

De vriend

Straling zijn

LentePosted by Nadja Tue, June 12, 2012 18:08:33

"Je aandacht versterken, de liefde versterken. Schepper zijn van gaven.

Schepper zijn van deze nieuwe energie door haar de volheid van jouw aandacht te geven. We spreken niet noodzakelijk over wat je voelt maar over de volheid van aandacht. Aandacht die gegeven wordt aan de belangrijkste intentie: Eerbied-zijn.

Straling zijn. Nu. De nieuwe energie creëren door onvoorwaardelijk de intentie van eerbied-te-zijn, te incarneren, een levende Gave zijn, een stroom van simpele vreugde zijn, eenvoudige liefde.

Straling zijn. Wij houden ervan om jullie te begeleiden. Om samen te lopen, om nu, samen deze nieuwe aarde, aarde van delen, van vreugde, van liefde te scheppen. Niets meer voorspellen. Nergens meer op wachten. Straling zijn. Helemaal. Nu.

Dat is de uitnodiging.
Degene die geeft, ontvangt. Het grootste en mooiste wordt nu gegeven."

De vriend, juni 2012

Ik Ben

LentePosted by Nadja Fri, June 01, 2012 14:41:21

"Nodig het lichtlichaam onafgebroken uit om zijn licht te verspreiden in de cellen van je fysieke lichaam want door dit te doen nodig je het hele lichtlichaam van de mensheid uit. Er is geen mooier cadeau. Er is geen mooier cadeau dan onvoorwaardelijk "ja" te zeggen aan licht te zijn.

Onthoud het woord « onvoorwaardelijk » goed. Mensen leven al te vaak voorwaardelijk : » als ik me goed voel, dan kan ik me naar mijn hart keren, kan ik lachen, kan ik liefde en vreugde uitstralen; als ik me niet goed voel, of als de omstandigheden moeilijk zijn, kan ik me niet verbinden met het hart." Dit is een illusie. Het hart waarover we spreken is niet het hart. Het hart is het leven, het hart is het licht, het hart is vuur van liefde, het hart is IK BEN. Je recht houden tegenover het oneindige, het oneindige incarneren, het hart belichamen, dat is wat incarnatie is.

Dit houdt in dat alle verhalen overgedragen worden. Natuurlijk lijkt het verhaal verder te gaan, en het spel van incarnatie houdt een verhaal en levensomstandigheden in. De vraag blijft: « Van waaruit behandel ik het verhaal en de levensomstandigheden ? » De vraag blijft:"Wie ben ik ? Ben ik een verhaal ? Het slachtoffer van een verhaal ? De schepper van het verhaal ? Ben ik beperkt ? Ben ik het lijden ? Ben ik vrijheid ? »

Wat betekent dit « ik ben de vrijheid » ? Voorbij aan het verhaal van de incarnatie, voorbij aan illusies, voorbij aan maskers, voorbij aan rollen, IK BEN vrijheid. Ik ben niet vrij, ik ben de vrijheid. En omdat ik de vrijheid ben, ben ik vrij. Het accent ligt niet op vrij te zijn maar op vrijheid zijn. En als het accent ligt op vrij zijn, dan zal "vrij zijn" kunnen eindigen in tijd en ruimte en lieg ik tegen mezelf.

IK Ben de vrijheid die tijd noch ruimte kent, die geen verhalen kent, zelfs de incarnatie niet kent. Dus wat is de incarnatie ? De zuivere uitdrukking van vrijheid zijn. Waarom geeft de incarnatie dan de indruk enkel een gevangenis te zijn ? Door de identificatie met het verhaal, met een geloof, met de wet van oorzaak en gevolg die het universum en de schepping lijkt te regeren.

De uitnodiging is dapperheid. Je enkel nog identificeren met Ik Ben. En wie is Ik Ben? Sommigen zeggen "dit". Dit, deze eerbiedwaardige stilte, het leven, het vuur van liefde, de kracht. Dit, de bron van de schepping. En vanuit het vertrouwen, vanuit het besef, vanuit de evidentie dat Ik Dit Ben, breek ik de illusies. In plaats van in illusies te geloven, in verhalen te stappen, breek ik de illusies met de toverstok van eeuwige liefde.

De uitnodiging is dapperheid. Nooit te zeggen: " dit is te groot voor mij" want Ik Ben het wezen van grootsheid en volmaaktheid dat ik wens te worden. De uitnodiging is eerlijkheid.

Wie ben ik ? IK ben dit, de prachtige stilte, de waardige liefde, het licht, het leven. Ik ben dit. Ik ben alles wat is want alles is Dit."

Babaji, winter 2011

Volheid

LentePosted by Nadja Tue, May 08, 2012 18:00:24

"Een uitnodiging tot stilte, en tot loslaten. Een uitnodiging tot de zachtheid van eenvoud. Je omringen met schoonheid en volheid maakt deel uit van het spel van het leven.

Dit spel kan op steeds eenvoudigere niveaus gespeeld worden. Je vindt schoonheid in een vlokje van sneeuw. Orde en helderheid zijn belangrijk. Volheid woont niet in het bezitten van dingen, hoe mooi of duur ze ook zijn, maar in het feit dat je je eigen bewustzijn een echo laat roepen naar zichzelf doorheen de objecten die dit bewustzijn omringen. Orde en helderheid spelen een belangrijke rol. Maak je huis leger, maak je geest leeg en vind het gelaat van de essentie doorheen alles wat je omringt. Wees doelgericht in de organisatie van je tijd. Vul elke minuut met al je aandacht en blijf waakzaam in elk moment. Laat de energie zich bevestigen doorheen de intensiteit van elk moment. Leef het volle in elke vezel van het leven. Leef het volle in elk moment."

De vriend

Kruispunt

LentePosted by Nadja Sat, April 07, 2012 20:33:51

"Van de liefde voor de liefde, incarnatie van de liefde zijn. Wakker zijn; Het Zijn, de eeuwig wakkere, het vuur van de liefde. Voor de liefde, voor de liefde.

Niets verwachten, jouw realiteit creëren naar het beeld en de schoonheid van het Zijn. Sommigen proberen je te doen geloven dat het onvermijdelijk is om je aandacht te geven aan beperkingen. Misschien doen jouw gewaarwordingen je dit ook geloven. Kies ervoor om enkel je aandacht te geven aan de liefde.

Jullie weten het en begrijpen het goed, de mensheid staat op een kruispunt van wegen.

Welke weg kiezen jullie? De weg van de Schepper, van de wakker-maker, van diegenen die weten dat enkel Liefde bestaat, dat aandacht voedt en dat aandacht die volledig gegeven wordt aan de liefde bergen kan verzetten, lichtwerelden en vrede kan scheppen. Of de weg van diegenen die jullie doen geloven in onvermijdelijke verkrampingen en uitgestippelde wegen en ultimatums
Jullie hebben de keuze. De weg van de Liefde is compromisloos. Simpel en vol van licht maar compromisloos. Het is nu de tijd van bewuste keuzes. Je kan de liefde niet dienen terwijl je op iets welbepaalds wacht. Je kan de liefde alleen maar dienen door haar te incarneren. Zo is de weg eenvoudig en licht. Wij spreken over de heilige stem. De keuze is nu. Schep nu de wereld naar het beeld van de liefde. Je weet dat de schepping een weerspiegeling is van jouw aandacht. Geef je aandacht alleen maar aan het licht. De uitnodiging is eeuwig. Op het huidige kruispunt van wegen, is deze uitnodiging levendiger en sterker. Onze aandacht blijft eeuwig bij de Liefde. De liefde doet de bloemen van liefde ontkiemen, en deze bloemzaadjes verlevendigen, verhelderen en verlichten de aarde.

Zaai bloemen van liefde. Door je aandacht te geven aan licht, zaai je bloemen van liefde. Voor jouw land en jouw wereld is het uur nu gekomen. Het uur van het kruispunt van wegen, de juiste keuze maken die bruist van leven. Maak de keuze om de schepper te zijn van jouw werkelijkheid. Schepper van een wereld van liefde en vreugde waarnaar je zo verlangt. Jouw aandacht is scheppend. Herinner je, je aandacht is scheppend. Geef jouw aandacht aan het eeuwige eerbare Zijn, het vuur van de liefde. Geef je aandacht helemaal, blij, onvoorwaardelijk. En daar begeleiden we jullie. Vindt de zin van het Levende Wezen terug: vuur van liefde te zijn.”

De vriend, april 2012

Thuis komen

LentePosted by Nadja Wed, March 28, 2012 10:11:32

"Begrijp de uitnodiging goed; de uitnodiging is om terug naar huis te keren, zo zou je het kunnen zeggen: jouw thuis is wat jij bent, het Zijn dat jij bent, wezen van tederheid, van kracht, van Zijn, schepper. Deze essentie terugvinden vanuit jouw Zijn. Deze essentie voeden en eren door er met al jouw aandacht in een relatie mee aan te gaan. Dit wezen van kracht dat jij bent weet hoe je deze sterke tederheid kan uitdrukken die tegelijk je eigen ritme, je eigen behoeftes volgt. Bevestig het recht op jouw overvloed, op een manier van leven die je ruimte en tijd biedt om je eigen ritme te eren. Het is niet zo dat een bepaalde leefwijze je helpt om terug te vinden wie je bent, maar het is het terugvinden wie je bent die ervoor zorgt dat je een leefwijze kan creëren die goed is voor jou vanuit de vanzelfsprekendheid dat het universum bereid is om iedereen alles te geven in de volmaaktheid die beantwoordt aan elke behoefte van elke mens.

De uitnodiging is dus om jouw essentie te eren los van welke omstandigheid dan ook, los van welke leefwijze dan ook, los van welk levensritme dan ook. Jouw essentie eren, jouw essentie liefhebben, al je aandacht geven aan jouw essentie, je terug vestigen in het huis, in de thuis die jij bent. En vanuit jouw terugkeer naar huis, zullen alle verschillende wegen van jouw individualisatie hun eigen ritme terugvinden, hun eigen ruimte terugvinden want het Zijn dat jij bent, dit wezen van volheid kent het onmogelijke niet, kent geen begrenzingen, kent enkel de onbegrensdheid dat alles mogelijk is.
De moeder van tederheid is moeder van kracht. De oceaan van stilte is de oceaan van liefde."

Maria, februari 201