Hridaya

Hridaya

Lichtcentrum voor harmonie, bewustzijn en licht.

Bij Hridaya kan je terecht voor sessies op de Zetel van Ascensioneel Licht en sessies met de Lichtinstrumenten. Een maal per maand is er een groepsbijeenkomst waarin je tot jeZelf kan komen. Er is ook maandelijks een meditatie met een boodschap van een lichtmeester.

In deze blog vind je regelmatig boodschappen van lichtmeesters. Deze boodschappen komen via Anandamath, Frankrijk. Misschien moet je in het begin wennen aan het taalgebruik. De teksten zijn bedoeld om te lezen vanuit het hart.

Meer info vind je op de website: www.hridaya.be.

21 december

HerfstPosted by Nadja Sun, December 16, 2012 14:43:19

"De uitnodiging is inderdaad een uitnodiging tot openheid. Misschien tot zuivering maar zeker tot afstemming. Begrijp het goed, het is waar dat volgens jullie lineaire tijd, deze dag van 21 december door de gave van het licht een diepe betekenis van een unieke afstemming heeft. Het is tegelijkertijd waar dat de tijd niet bestaat en dat de uitnodiging nu even krachtig is en even reëel is als de dag van 21 december. Denk niet aan je voorbereiding voor een mogelijke toekomst, maar begrijp dat de toekomst slechts de illusie van een droom is. Maak nu de onvoorwaardelijke keuze om eenvoud te zijn die aangeboden wordt aan het licht.

Zie 21 december niet als een sleutelmoment, of als een dag waarop de mensheid iets zal ontvangen. Hoor de uitnodiging om nu, levende gave te zijn.

En nu ga je zeggen : « maar hoe ? ». Vergeet alle limieten. Vergeet alle beperkingen door de kracht van de liefde. Biedt, door de kracht van de liefde, alle aandacht, doorheen meditatie of contemplatie, aan de vanzelfsprekendheid aan dat het leven een heilig vuur is, een levend vuur is.

Zie 21 december niet als een dag in de toekomst, dichtbij misschien, hoor de uitnodiging nu want je openheid doet de tijd instorten. Blijf de simultane tijd, blijf de verwondering van een levende Ja te zijn. Maak dit concreet."

Saint Germain, november 2012

Niet meer wachten

HerfstPosted by Nadja Wed, November 14, 2012 16:01:09

« Zie, we herinneren jullie er voortdurend aan, kijk naar de schoonheid van aandacht. Laat je aandacht niet afdwalen van de oceaan van liefde. Niet zoals in een droom maar concreet. Wees de oceaan van liefde, wees eenvoud. En open je voor een andere sfeer. Sommige spreken van dimensies, anderen van het supramentale, sommigen benoemen het niet maar leven het.

Welke manier je ook toepast, versterk de vreugde. Het serieuze raakt niet door de deur die nu opengaat. Versterk de vreugde.

Zie ; verander je gezichtspunt. We hebben dit al vaak gezegd, verander de hoe van waaruit je kijkt. Wacht niet op aanleidingen voor vreugde om vreugde uit te drukken. Bied vreugde sowieso aan, in overgave, gratis, biedt die vreugde aan die de stilte aanraakt doorheen je dagelijkse activiteiten. Wees een lied van vreugde.

Wij hebben het vaak gezegd: wacht niet langer, schep nu de werkelijkheid van vervulling, van overvloed. Hecht je niet meer aan overtuigingen aan een of ander gebrek. Geef alles met de gulheid van iemand die de oceaan van vreugde kent. Geef alles, geef alles terug. Geef alles terug en vindt Alles.

Eer de stilte. Vereenvoudig je dagelijkse leven zoveel je kan en laat oude omstandigheden los. Alles concreet aanbieden en alles openen. Je begrijpt het wel, niet, de tijd is gekomen om het nu concreet toe te passen.”

Christ’Al Chaya, september 2012