Hridaya

Wie ben jij?Winter 2013

Posted by Nadja Tue, December 09, 2014 18:35:05

Herinner je de vraag "Wie ben ik?"
Ben ik het masker van mijn persoon?
Ben ik de onbuigzaamheid van mijn gewoonte?
Ben ik de verkramping van mijn emotie?
Wie ben ik?
Stel deze vraag, zelfs binnenin de structuur van je lichaam:
wie ben ik?

Blog image

En ga dan voorbij aan het antwoord, tot waar zelfs jouw beenderen, jouw organen, jouw emoties, jouw mentale structuur het antwoord zingen als een overwinning: "Ik Ben Dat, deze simpele schoonheid, deze eenvoudige liefde, dit simpele licht en deze simpele grootsheid."
Ik Ben Dat en ik kies ervoor om te leven in ere daarvan. Daarom is Dat geïncarneerd.

Vergeet de vraag: "Wie ben ik?" niet en houd je aandacht bij het vinden van het ultieme antwoord op deze vraag. Ga dan daaraan voorbij, laag na laag voorbij aan de foute antwoorden. Want een verkrampte emotie wil ons doen geloven dat ik de verkramping ben. Een verhard ego wil ons graag doen geloven dat we die genadeloosheid zijn. Een twijfelende geest wil ons doen geloven dat we verloren zijn. Toch kent het Zijn het antwoord dat aan al deze antwoorden voorbij gaat, tot het de helderheid van het ultieme antwoord vindt: "Ik Ben Dat".

De helderheid van het ultieme antwoord terugvinden is veeleisend. Je moet alle maskers afleggen, alle lauwheid achterlaten, je gehechtheid aan gewoontes achterlaten, alleen opstaan en alleen de schittering ontmoeten; alles aanbieden aan de zon van liefde die het Zijn is.

Dat is belangrijk; alles aanbieden aan de zon van liefde die het Zijn is. Want als de mens een ridder van licht is, dan is zijn pantser liefde en zijn zwaard heerlijk geluk. We laten ascetisme en harde lessen, achter ons. Het gewicht van onze aandacht rust op de onvermijdelijkheid van geluk die het Zijn van Liefde is.
Saint Germain, november 2014StemvorkWinter 2013

Posted by Nadja Mon, September 30, 2013 14:17:19

"Simpel geluk zijn. Onvoorwaardelijk kiezen om eenvoudig geluk te dienen en te begrijpen dat dan alles dat gelinkt is aan de aard van geluk, vanzelf komt: vitaliteit, succes, gezondheid, vervulling. Want geluk is de stemvork waarop het leven spelt. Sommigen krimpen hierbij ineen zeggende dat ze wel voor geluk zouden willen kiezen maar... Zij hebben niet begrepen dat geluk onafhankelijk is van de omstandigheden. Een vrije en bewuste keuze, de basis van harmonie.
Blog image

Vanuit dit begrip, komt loslaten. Vanuit loslaten, ontspringt het openbloeien van alle aspecten van het bestaan. Je profileren via een andere manier van leven, een andere relatie met het leven. De basis is harmonie. En harmonie ontwikkelt zich doorheen overvloed, vervulling, vitaliteit, schoonheid en goedheid."
Sint Germain, 2013

21 december Herfst

Posted by Nadja Sun, December 16, 2012 14:43:19

"De uitnodiging is inderdaad een uitnodiging tot openheid. Misschien tot zuivering maar zeker tot afstemming. Begrijp het goed, het is waar dat volgens jullie lineaire tijd, deze dag van 21 december door de gave van het licht een diepe betekenis van een unieke afstemming heeft. Het is tegelijkertijd waar dat de tijd niet bestaat en dat de uitnodiging nu even krachtig is en even reëel is als de dag van 21 december. Denk niet aan je voorbereiding voor een mogelijke toekomst, maar begrijp dat de toekomst slechts de illusie van een droom is. Maak nu de onvoorwaardelijke keuze om eenvoud te zijn die aangeboden wordt aan het licht.

Blog image

Zie 21 december niet als een sleutelmoment, of als een dag waarop de mensheid iets zal ontvangen. Hoor de uitnodiging om nu, levende gave te zijn.

En nu ga je zeggen : « maar hoe ? ». Vergeet alle limieten. Vergeet alle beperkingen door de kracht van de liefde. Biedt, door de kracht van de liefde, alle aandacht, doorheen meditatie of contemplatie, aan de vanzelfsprekendheid aan dat het leven een heilig vuur is, een levend vuur is.

Zie 21 december niet als een dag in de toekomst, dichtbij misschien, hoor de uitnodiging nu want je openheid doet de tijd instorten. Blijf de simultane tijd, blijf de verwondering van een levende Ja te zijn. Maak dit concreet."

Saint Germain, november 2012

Niet meer wachtenHerfst

Posted by Nadja Wed, November 14, 2012 16:01:09

« Zie, we herinneren jullie er voortdurend aan, kijk naar de schoonheid van aandacht. Laat je aandacht niet afdwalen van de oceaan van liefde. Niet zoals in een droom maar concreet. Wees de oceaan van liefde, wees eenvoud. En open je voor een andere sfeer. Sommige spreken van dimensies, anderen van het supramentale, sommigen benoemen het niet maar leven het.

Welke manier je ook toepast, versterk de vreugde. Het serieuze raakt niet door de deur die nu opengaat. Versterk de vreugde.

Zie ; verander je gezichtspunt. We hebben dit al vaak gezegd, verander de hoe van waaruit je kijkt. Wacht niet op aanleidingen voor vreugde om vreugde uit te drukken. Bied vreugde sowieso aan, in overgave, gratis, biedt die vreugde aan die de stilte aanraakt doorheen je dagelijkse activiteiten. Wees een lied van vreugde.

Wij hebben het vaak gezegd: wacht niet langer, schep nu de werkelijkheid van vervulling, van overvloed. Hecht je niet meer aan overtuigingen aan een of ander gebrek. Geef alles met de gulheid van iemand die de oceaan van vreugde kent. Geef alles, geef alles terug. Geef alles terug en vindt Alles.

Blog image

Eer de stilte. Vereenvoudig je dagelijkse leven zoveel je kan en laat oude omstandigheden los. Alles concreet aanbieden en alles openen. Je begrijpt het wel, niet, de tijd is gekomen om het nu concreet toe te passen.”

Christ’Al Chaya, september 2012

MoraalLente

Posted by Nadja Tue, June 12, 2012 18:24:26

"Wat ook de aard van het verbod is; het simpele feit dat er een verbod zou kunnen zijn, heeft geen enkele zin. Wat ook de aard van moraal is, het simpele feit dat er een moraal zou kunnen zijn, heeft geen enkele zin. Want het hart kent de volheid van het leven te zijn. Het hart heeft geen behoefte aan verboden of aan moraal. Dus in naam van de liefde die er tussen ons is, moet het gemakkelijk zijn, niet? om alle verkeerde verboden, verkeerde moralen, foute overtuigingen te laten vallen. Elke overtuiging is verkeerd want het simpele feit dat er een overtuiging of een concept zou kunnen bestaan dat de vrije stroom van het leven vast zet, is onjuist.

Blog image

Laat me jou begeleiden. Vind de tederheid terug. Als je een meditatie zou willen, laat dit dan een moment van tederheid zijn waarin je je laat voeden. "

De vriend

Straling zijnLente

Posted by Nadja Tue, June 12, 2012 18:08:33

"Je aandacht versterken, de liefde versterken. Schepper zijn van gaven.

Blog image

Schepper zijn van deze nieuwe energie door haar de volheid van jouw aandacht te geven. We spreken niet noodzakelijk over wat je voelt maar over de volheid van aandacht. Aandacht die gegeven wordt aan de belangrijkste intentie: Eerbied-zijn.

Straling zijn. Nu. De nieuwe energie creëren door onvoorwaardelijk de intentie van eerbied-te-zijn, te incarneren, een levende Gave zijn, een stroom van simpele vreugde zijn, eenvoudige liefde.

Straling zijn. Wij houden ervan om jullie te begeleiden. Om samen te lopen, om nu, samen deze nieuwe aarde, aarde van delen, van vreugde, van liefde te scheppen. Niets meer voorspellen. Nergens meer op wachten. Straling zijn. Helemaal. Nu.

Dat is de uitnodiging.
Degene die geeft, ontvangt. Het grootste en mooiste wordt nu gegeven."

De vriend, juni 2012

Ik BenLente

Posted by Nadja Fri, June 01, 2012 14:41:21

"Nodig het lichtlichaam onafgebroken uit om zijn licht te verspreiden in de cellen van je fysieke lichaam want door dit te doen nodig je het hele lichtlichaam van de mensheid uit. Er is geen mooier cadeau. Er is geen mooier cadeau dan onvoorwaardelijk "ja" te zeggen aan licht te zijn.

Blog image

Onthoud het woord « onvoorwaardelijk » goed. Mensen leven al te vaak voorwaardelijk : » als ik me goed voel, dan kan ik me naar mijn hart keren, kan ik lachen, kan ik liefde en vreugde uitstralen; als ik me niet goed voel, of als de omstandigheden moeilijk zijn, kan ik me niet verbinden met het hart." Dit is een illusie. Het hart waarover we spreken is niet het hart. Het hart is het leven, het hart is het licht, het hart is vuur van liefde, het hart is IK BEN. Je recht houden tegenover het oneindige, het oneindige incarneren, het hart belichamen, dat is wat incarnatie is.

Dit houdt in dat alle verhalen overgedragen worden. Natuurlijk lijkt het verhaal verder te gaan, en het spel van incarnatie houdt een verhaal en levensomstandigheden in. De vraag blijft: « Van waaruit behandel ik het verhaal en de levensomstandigheden ? » De vraag blijft:"Wie ben ik ? Ben ik een verhaal ? Het slachtoffer van een verhaal ? De schepper van het verhaal ? Ben ik beperkt ? Ben ik het lijden ? Ben ik vrijheid ? »

Wat betekent dit « ik ben de vrijheid » ? Voorbij aan het verhaal van de incarnatie, voorbij aan illusies, voorbij aan maskers, voorbij aan rollen, IK BEN vrijheid. Ik ben niet vrij, ik ben de vrijheid. En omdat ik de vrijheid ben, ben ik vrij. Het accent ligt niet op vrij te zijn maar op vrijheid zijn. En als het accent ligt op vrij zijn, dan zal "vrij zijn" kunnen eindigen in tijd en ruimte en lieg ik tegen mezelf.

IK Ben de vrijheid die tijd noch ruimte kent, die geen verhalen kent, zelfs de incarnatie niet kent. Dus wat is de incarnatie ? De zuivere uitdrukking van vrijheid zijn. Waarom geeft de incarnatie dan de indruk enkel een gevangenis te zijn ? Door de identificatie met het verhaal, met een geloof, met de wet van oorzaak en gevolg die het universum en de schepping lijkt te regeren.

Blog image

De uitnodiging is dapperheid. Je enkel nog identificeren met Ik Ben. En wie is Ik Ben? Sommigen zeggen "dit". Dit, deze eerbiedwaardige stilte, het leven, het vuur van liefde, de kracht. Dit, de bron van de schepping. En vanuit het vertrouwen, vanuit het besef, vanuit de evidentie dat Ik Dit Ben, breek ik de illusies. In plaats van in illusies te geloven, in verhalen te stappen, breek ik de illusies met de toverstok van eeuwige liefde.

De uitnodiging is dapperheid. Nooit te zeggen: " dit is te groot voor mij" want Ik Ben het wezen van grootsheid en volmaaktheid dat ik wens te worden. De uitnodiging is eerlijkheid.

Wie ben ik ? IK ben dit, de prachtige stilte, de waardige liefde, het licht, het leven. Ik ben dit. Ik ben alles wat is want alles is Dit."

Babaji, winter 2011

VolheidLente

Posted by Nadja Tue, May 08, 2012 18:00:24

"Een uitnodiging tot stilte, en tot loslaten. Een uitnodiging tot de zachtheid van eenvoud. Je omringen met schoonheid en volheid maakt deel uit van het spel van het leven.

Blog image

Dit spel kan op steeds eenvoudigere niveaus gespeeld worden. Je vindt schoonheid in een vlokje van sneeuw. Orde en helderheid zijn belangrijk. Volheid woont niet in het bezitten van dingen, hoe mooi of duur ze ook zijn, maar in het feit dat je je eigen bewustzijn een echo laat roepen naar zichzelf doorheen de objecten die dit bewustzijn omringen. Orde en helderheid spelen een belangrijke rol. Maak je huis leger, maak je geest leeg en vind het gelaat van de essentie doorheen alles wat je omringt. Wees doelgericht in de organisatie van je tijd. Vul elke minuut met al je aandacht en blijf waakzaam in elk moment. Laat de energie zich bevestigen doorheen de intensiteit van elk moment. Leef het volle in elke vezel van het leven. Leef het volle in elk moment."

De vriend