Hridaya

Hridaya

Lichtcentrum voor harmonie, bewustzijn en licht.

Bij Hridaya kan je terecht voor sessies op de Zetel van Ascensioneel Licht en sessies met de Lichtinstrumenten. Een maal per maand is er een groepsbijeenkomst waarin je tot jeZelf kan komen. Er is ook maandelijks een meditatie met een boodschap van een lichtmeester.

In deze blog vind je regelmatig boodschappen van lichtmeesters. Deze boodschappen komen via Anandamath, Frankrijk. Misschien moet je in het begin wennen aan het taalgebruik. De teksten zijn bedoeld om te lezen vanuit het hart.

Meer info vind je op de website: www.hridaya.be.

Kruispunt

LentePosted by Nadja Sat, April 07, 2012 20:33:51

"Van de liefde voor de liefde, incarnatie van de liefde zijn. Wakker zijn; Het Zijn, de eeuwig wakkere, het vuur van de liefde. Voor de liefde, voor de liefde.

Niets verwachten, jouw realiteit creëren naar het beeld en de schoonheid van het Zijn. Sommigen proberen je te doen geloven dat het onvermijdelijk is om je aandacht te geven aan beperkingen. Misschien doen jouw gewaarwordingen je dit ook geloven. Kies ervoor om enkel je aandacht te geven aan de liefde.

Jullie weten het en begrijpen het goed, de mensheid staat op een kruispunt van wegen.

Welke weg kiezen jullie? De weg van de Schepper, van de wakker-maker, van diegenen die weten dat enkel Liefde bestaat, dat aandacht voedt en dat aandacht die volledig gegeven wordt aan de liefde bergen kan verzetten, lichtwerelden en vrede kan scheppen. Of de weg van diegenen die jullie doen geloven in onvermijdelijke verkrampingen en uitgestippelde wegen en ultimatums
Jullie hebben de keuze. De weg van de Liefde is compromisloos. Simpel en vol van licht maar compromisloos. Het is nu de tijd van bewuste keuzes. Je kan de liefde niet dienen terwijl je op iets welbepaalds wacht. Je kan de liefde alleen maar dienen door haar te incarneren. Zo is de weg eenvoudig en licht. Wij spreken over de heilige stem. De keuze is nu. Schep nu de wereld naar het beeld van de liefde. Je weet dat de schepping een weerspiegeling is van jouw aandacht. Geef je aandacht alleen maar aan het licht. De uitnodiging is eeuwig. Op het huidige kruispunt van wegen, is deze uitnodiging levendiger en sterker. Onze aandacht blijft eeuwig bij de Liefde. De liefde doet de bloemen van liefde ontkiemen, en deze bloemzaadjes verlevendigen, verhelderen en verlichten de aarde.

Zaai bloemen van liefde. Door je aandacht te geven aan licht, zaai je bloemen van liefde. Voor jouw land en jouw wereld is het uur nu gekomen. Het uur van het kruispunt van wegen, de juiste keuze maken die bruist van leven. Maak de keuze om de schepper te zijn van jouw werkelijkheid. Schepper van een wereld van liefde en vreugde waarnaar je zo verlangt. Jouw aandacht is scheppend. Herinner je, je aandacht is scheppend. Geef jouw aandacht aan het eeuwige eerbare Zijn, het vuur van de liefde. Geef je aandacht helemaal, blij, onvoorwaardelijk. En daar begeleiden we jullie. Vindt de zin van het Levende Wezen terug: vuur van liefde te zijn.”

De vriend, april 2012

Thuis komen

LentePosted by Nadja Wed, March 28, 2012 10:11:32

"Begrijp de uitnodiging goed; de uitnodiging is om terug naar huis te keren, zo zou je het kunnen zeggen: jouw thuis is wat jij bent, het Zijn dat jij bent, wezen van tederheid, van kracht, van Zijn, schepper. Deze essentie terugvinden vanuit jouw Zijn. Deze essentie voeden en eren door er met al jouw aandacht in een relatie mee aan te gaan. Dit wezen van kracht dat jij bent weet hoe je deze sterke tederheid kan uitdrukken die tegelijk je eigen ritme, je eigen behoeftes volgt. Bevestig het recht op jouw overvloed, op een manier van leven die je ruimte en tijd biedt om je eigen ritme te eren. Het is niet zo dat een bepaalde leefwijze je helpt om terug te vinden wie je bent, maar het is het terugvinden wie je bent die ervoor zorgt dat je een leefwijze kan creëren die goed is voor jou vanuit de vanzelfsprekendheid dat het universum bereid is om iedereen alles te geven in de volmaaktheid die beantwoordt aan elke behoefte van elke mens.

De uitnodiging is dus om jouw essentie te eren los van welke omstandigheid dan ook, los van welke leefwijze dan ook, los van welk levensritme dan ook. Jouw essentie eren, jouw essentie liefhebben, al je aandacht geven aan jouw essentie, je terug vestigen in het huis, in de thuis die jij bent. En vanuit jouw terugkeer naar huis, zullen alle verschillende wegen van jouw individualisatie hun eigen ritme terugvinden, hun eigen ruimte terugvinden want het Zijn dat jij bent, dit wezen van volheid kent het onmogelijke niet, kent geen begrenzingen, kent enkel de onbegrensdheid dat alles mogelijk is.
De moeder van tederheid is moeder van kracht. De oceaan van stilte is de oceaan van liefde."

Maria, februari 201

Vreugde 2

WinterPosted by Nadja Mon, March 19, 2012 11:43:09

Vreugde:

"Vergeet de kracht van vreugde niet. Vergeet niet dat vreugde onvoorwaardelijk is. Vreugde is niet iets dat voorkomt uit een bepaalde situatie. Vreugde is de volheid van wat ik ben. Als je je aandacht geeft aan de volheid van wat je bent, dan toont de volheid zich in haar aard van oceaan van vreugde.

Vreugde is de motor van de kunst van het creëren, niet het gevolg ervan. We zijn blij om jullie te helpen om de kunst van de incarnatie terug te vinden, de kunst van de schepping. Zie je : het is alsof je een spel speelde zonder de regels te kennen. Nu ontdek je de regels en verwonder je je over de rijkdom hiervan. Alles is mogelijk. Iedere mens, elk scheppend wezen, kan met zijn eigen intentie zijn lichaam, zijn overvloed, zijn rijkdom, zijn relaties creëren. Alles is mogelijk. Wij houden ervan om jullie te begeleiden."

Christ'Al Chaya, februari 2012

Vertrouwen

WinterPosted by Nadja Fri, March 09, 2012 18:07:20

"Alles aanbieden, de blauwe deken van bescherming, de oneindige bescherming van het Zijn, de oneindige bescherming van liefde. En in deze oneindige bescherming, vertrouwen zijn. Begrijp je het? Niet vertrouwen hebben maar deze energie van vertrouwen zijn die de aard van het Zijn is, want dit Zijn is liefde, dit Zijn is vanuit zichzelf vertrouwen.

Vertrouwen is de zekerheid dat de liefde alles is, dat de liefde koning en koningin is en dat ik dit alles ben, dat ik de liefde ben omdat dit alles is. Vertrouwen en je recht houden in deze incarnatie en luisteren naar je eigen kracht. Luisteren naar je eigen kracht vanuit verfijning, de verfijning en de zachtheid van je eigen essentie. De eenheid terugvinden tussen verfijning, zachtheid en kracht. De dapperheid terugvinden om vertrouwen te zijn zonder enige reden om vertrouwen te hebben, maar door het eenvoudige feit dat ik dit wezen van liefde ben dat alles is, en de bron van alles is. "

Maria, februari 2012

Loslaten

WinterPosted by Nadja Fri, March 02, 2012 15:27:43

Loslaten

"Je hebt het begrepen, niet ? Je aandacht brengen naar wat voorbij gaat aan alles. Wanneer je iets bekijkt, wat het ook is, waar je naar kijkt, breng je aandacht naar dat wat voorbij gaat aan wat je ziet en naar wat voorbij gaat in wat je ziet. Wat je ook aanraakt, waar je ook naar luistert, wat je doet of niet doet, breng je aandacht naar wat hierachter ligt. Het achterliggende lijkt onkenbaar, onraakbaar. Je kan het alleen maar zijn, het erkennen als jouw Zijn, en in deze herkenning is de cirkel rond. De eenheid van wat Ik Ben doorheen alles wat ik waarneem en alles wat ik doe.

Daar begint de magie van de incarnatie. Het universum hoort de intentie en beantwoordt deze om de eenvoudige reden dat Ik Ben het universum. Een ander register. In dit register ontstaan er geen problemen. In dit register is er niets onmogelijk . In dit register bestaan er geen beperkingen. Een ander register, de vloeibaarheid van het Zijn, het veld waar alles mogelijk is.

Daarin zit de uitnodiging. De uitnodiging is niet om te proberen om problemen op te lossen, of situaties te veranderen maar om onvoorwaardelijk te kiezen voor het terugvinden van het Zijn dat van nature uit overal aan voorbijgaat. De sleutel is om je aandacht te laten gaan naar wat er voorbij gaat aan alles omdat dit de aard van het Zijn is. Zo laat je los en door los te laten, vallen de maskers weg en hervind je je naaktheid, naakt ten opzichte van je eigen volheid, naakt ten opzichte van je volmaaktheid, naakt ten opzichte van je eigen schoonheid die geen enkele andere vermomming nodig heeft.

Begrijp het goed door jouw aandacht te voeden met je wil om situaties of problemen op te lossen, laat je de illusies ven complexiteit, van problemen, van beperkingen alleen maar groeien. De weg bestaat uit loslaten. Loslaten is de ultieme uitdrukking van liefde. Dat is toewijding, niet? Omwille van de liefde voor de liefde: loslaten."

Christ'Al Chaya, februari 2012

Afstemming

HerfstPosted by Nadja Tue, December 13, 2011 11:49:08

"Harmonie, is uitdrukking geven aan perfectie, aan de eenvoud van elk moment. Vaak zien jullie de perfectie als iets buitengewoons. Het gaat er om het dagdagelijkse te leven in haar aard van perfectie. Dat is harmonie. Jullie kunnen je muziekinstrumenten stemmen totdat zij in harmonie zijn. Stem op dezelfde manier pas je lichaam, je geest, je emoties af. Plaats ze in de eenheid van het hart."

De vriend

Doen

HerfstPosted by Nadja Mon, December 12, 2011 17:04:33

"Het zoeken naar perfectie behoort de mens niet toe.

“Iets doen” is niet de verantwoordelijkheid van een individu. “iets doen” zou vervangen moeten worden door “iets laten doen”. Laat het “doen” los. Jij bent het niet die iets doet. Iets gebeurt door jou heen. Het Al is de acteur van de stilte.

Het spel dat aan de mens gevraagd wordt is vreugde. Laat de vreugde stromen doorheen jouw individuele kanaal. Elke actie is enkel een doorgeven van energie die al bepaald is. De schepper creëert de handelingen niet. De schepper geeft de handeling door. Je moet je niet afvragen of je wat je doet, goed doet. Je moet eerder je aandacht laten gaan naar het gevoel dat je hebt wanneer je iets doet. Maak van elke handeling een fontein van vreugde. Maak van elk moment een offer van vreugde. Maak van je leven een ketting van vreugde en elke handeling geeft de mogelijkheid om een parel aan je ketting toe te voegen.

Maak van je leven een hymne van vreugde."

De vriend

Identificatie

HerfstPosted by Nadja Mon, December 12, 2011 15:25:55

"De meeste mensen leven gefragmenteerd. Elke identificatie versterkt deze fragmentatie. De meeste mensen identificeren zich met hun emoties, hun gevoelens, hun ego, hun gedachten en scheiden zich op die manier af van hun eigen bron; de eenheid van het hart. Het Zijn dat IK BEN is de eenheid van het hart.

Het hart is de bron. En er is een bestemming: het hart is de bestemming."

Saint Germain

« PreviousNext »