Hridaya

Hridaya

Lichtcentrum voor harmonie, bewustzijn en licht.

Bij Hridaya kan je terecht voor sessies op de Zetel van Ascensioneel Licht en sessies met de Lichtinstrumenten. Een maal per maand is er een groepsbijeenkomst waarin je tot jeZelf kan komen. Er is ook maandelijks een meditatie met een boodschap van een lichtmeester.

In deze blog vind je regelmatig boodschappen van lichtmeesters. Deze boodschappen komen via Anandamath, Frankrijk. Misschien moet je in het begin wennen aan het taalgebruik. De teksten zijn bedoeld om te lezen vanuit het hart.

Meer info vind je op de website: www.hridaya.be.

Ik Ben

LentePosted by Nadja Fri, June 01, 2012 14:41:21

"Nodig het lichtlichaam onafgebroken uit om zijn licht te verspreiden in de cellen van je fysieke lichaam want door dit te doen nodig je het hele lichtlichaam van de mensheid uit. Er is geen mooier cadeau. Er is geen mooier cadeau dan onvoorwaardelijk "ja" te zeggen aan licht te zijn.

Onthoud het woord « onvoorwaardelijk » goed. Mensen leven al te vaak voorwaardelijk : » als ik me goed voel, dan kan ik me naar mijn hart keren, kan ik lachen, kan ik liefde en vreugde uitstralen; als ik me niet goed voel, of als de omstandigheden moeilijk zijn, kan ik me niet verbinden met het hart." Dit is een illusie. Het hart waarover we spreken is niet het hart. Het hart is het leven, het hart is het licht, het hart is vuur van liefde, het hart is IK BEN. Je recht houden tegenover het oneindige, het oneindige incarneren, het hart belichamen, dat is wat incarnatie is.

Dit houdt in dat alle verhalen overgedragen worden. Natuurlijk lijkt het verhaal verder te gaan, en het spel van incarnatie houdt een verhaal en levensomstandigheden in. De vraag blijft: « Van waaruit behandel ik het verhaal en de levensomstandigheden ? » De vraag blijft:"Wie ben ik ? Ben ik een verhaal ? Het slachtoffer van een verhaal ? De schepper van het verhaal ? Ben ik beperkt ? Ben ik het lijden ? Ben ik vrijheid ? »

Wat betekent dit « ik ben de vrijheid » ? Voorbij aan het verhaal van de incarnatie, voorbij aan illusies, voorbij aan maskers, voorbij aan rollen, IK BEN vrijheid. Ik ben niet vrij, ik ben de vrijheid. En omdat ik de vrijheid ben, ben ik vrij. Het accent ligt niet op vrij te zijn maar op vrijheid zijn. En als het accent ligt op vrij zijn, dan zal "vrij zijn" kunnen eindigen in tijd en ruimte en lieg ik tegen mezelf.

IK Ben de vrijheid die tijd noch ruimte kent, die geen verhalen kent, zelfs de incarnatie niet kent. Dus wat is de incarnatie ? De zuivere uitdrukking van vrijheid zijn. Waarom geeft de incarnatie dan de indruk enkel een gevangenis te zijn ? Door de identificatie met het verhaal, met een geloof, met de wet van oorzaak en gevolg die het universum en de schepping lijkt te regeren.

De uitnodiging is dapperheid. Je enkel nog identificeren met Ik Ben. En wie is Ik Ben? Sommigen zeggen "dit". Dit, deze eerbiedwaardige stilte, het leven, het vuur van liefde, de kracht. Dit, de bron van de schepping. En vanuit het vertrouwen, vanuit het besef, vanuit de evidentie dat Ik Dit Ben, breek ik de illusies. In plaats van in illusies te geloven, in verhalen te stappen, breek ik de illusies met de toverstok van eeuwige liefde.

De uitnodiging is dapperheid. Nooit te zeggen: " dit is te groot voor mij" want Ik Ben het wezen van grootsheid en volmaaktheid dat ik wens te worden. De uitnodiging is eerlijkheid.

Wie ben ik ? IK ben dit, de prachtige stilte, de waardige liefde, het licht, het leven. Ik ben dit. Ik ben alles wat is want alles is Dit."

Babaji, winter 2011